Αρχική

Για ένα επιμελητήριο:

  • «Ανοικτό» & προσβάσιμο σε όλα τα μέλη του
  • «Ανοικτό» σε νέες ιδέες & παρεμβάσεις
  • Ουσιαστικό στήριγμα της επιχειρηματικότητας
  • Με ωφέλιμες υπηρεσίες για τα μέλη του
  • Αρωγό στην Οικονομική Ανάπτυξη της χώρας

Από Ανθρώπους:

  • Νέους επιτυχημένους επαγγελματίες
  • Με γνώσεις & εμπειρία
  • Με ουσιαστική διάθεση προσφοράς
  • Με νέες ιδέες στην καινοτομία & την ανταγωνιστικότητα
  • Χωρίς φθορά από προηγούμενη ενασχόληση με τα κοινά

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ο θεσμός των Επιμελητηρίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην προώθηση των θέσεων των δεκάδων χιλιάδων μελών τους, στην διαμόρφωση νέων σύγχρονων προτάσεων στήριξης των Επιχειρήσεων και συμβολής στην Οικονομική Ανάπτυξη. Σ΄αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να εργαστούμε, ώστε να γίνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο πιο σύγχρονο, πιο ανοικτό στα μέλη του, πιο συμμετοχικό...

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ