Δερπάνης Δημήτρης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δερπάνης Δημήτρης

Δρ. Παν. Πειραιώς &
Διευθύνων Σύμβουλος UNICERT

Είμαι κάτοχος πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μεταπτυχιακού διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα, με ειδίκευση στα Δίκτυα, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού διπλώματος στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις Επιστήμες των Αποφάσεων (Τμήμα Πληροφορικής). Επιπλέον, είμαι απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων. Είναι ενεργός στους τομείς της εκπαίδευσης και πιστοποίησης για πάνω από είκοσι (2) έτη. Κατέχω τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου στο Φορέα Πιστοποίησης UNICERT ενώ παράλληλα, δραστηριοποιούμαι και ως καθηγητής στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου.